فیلتر
از ما نشنیده بگیرید!

واژه تنها فقط بخشی از گفتار ماست. در اجرای یک قطعه آوازی توسط خوانندگان گوناگون، شعر و ملودی یکی است اما دلنشینی اجراها یکسان نیست. راستش صدا، بیان و گفتار دستورالعمل باید نبایدی ندارد، مهارت گفتاری یک «مهارت» و در نتیجه قابل اکتساب است، مهارت گفتاری کار اداری نیست که تابع قوانین و بخشنامه‌های رنگ و وارنگ باشد. اثربخشی قطعه آوازی شما فقط تابع شعر نیست!… حرف‌های زیادی برای گفتن داریم.

دسترسی سریع

تماس با ما

تهران

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گروه آواژ و آرش آبسالان است.

فهرست